Dokázat 3sg.préz.od have Hýbat se


deskriptor Člen určitý dokázat tebe dotaz 3sg.préz.od have hýbat se až k jeden nový lokalizace. Člen určitý nový lokalizace is "https:/www.yahoo.com/babelfish/urltrurl?/lp=en_de&url=http://www.torontoplace.com/index.php".