Fataalinen erehdys: redeclare Siteuserdata_table::$ kotona /koti-/omar20/public_html/luokiteltu/keskiluokka/site_class.php model after asettaa riviin 29