υπηρεσία ανέβαλλα επάνω ουρά 2 ανάμεσα Kipling και Islington Stations εξαιτίας πρόγραμμα τρακτέρ αναβαθμίζω. κλείνω buses λειτουργώ. θέα όλος υπηρεσία άγρυπνος