μοιραίος error: κανόνι redeclare Siteuserdata_table::$ μέσα /σπίτι/omar20/public_html/ταξινομημένος/τάξη/site_class.php επάνω ουρά 29