Uniwersytet Piosenki

kalendarz " Matka UANT"

antarktyczny " Hymn"

ziemia " Poznanie"

student   Przysięga

stopniowanie   Przemówienie

  w tył